Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Zapraszamy do wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania pod numerem 605 895 556           

Działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem - Łódź, ul. Wiośniana 34/36

Sygn. akt LD1M/GUp/4/2022


OGŁOSZENIE O PRZETARGUSyndyk masy upadłości Jacka Tronczyńskiego ogłasza przetarg na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci zabudowanej działki gruntu nr 63/2 przy ul. Wiośnianej 34/36 w Łodzi, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00090046/5 za cenę nie niższą niż 2.317.000,00 zł (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy złotych).


Przetarg następuje na warunkach określonych w Regulaminie przetargu, zatwierdzonych postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 30 października 2023 roku, wydanym w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt LD1M/GUp/4/2022.

Pisemne oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć w zaklejonej kopercie z czytelną adnotacją „LD1M/GUp/4/2022 – oferta nabycia nieruchomości nr 2.2” osobiście w Kancelarii syndyka lub przesyłką pocztową na adres: Syndyk masy upadłości Mateusz Bąkowski, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź w terminie do dnia 13 grudnia 2023 roku, godz. 15:00. Za datę wpływu oferty uznaje się datę jej doręczenia syndykowi. Wyłącznym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena. Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w wysokości 115.850,00 zł. Wadium powinno być wpłacone na rachunek masy upadłości o numerze 61 1140 2004 0000 3602 8259 3727 z dopiskiem: „LD1M/GUp/4/2022 - wadium w przetargu dot. nieruchomości nr 2.2” w terminie zakreślonym do dnia składania ofert.

Przetarg przeprowadzony zostanie przez Syndyka na posiedzeniu jawnym pod nadzorem Sędziego-komisarza w dniu 14 grudnia 2023 roku, godz. 10:00, s 3 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy ul. Pomorskiej 37, 90-203 Łódź.

Operat szacunkowy Nieruchomości i Regulamin przetargu znajdują się do wglądu w Kancelarii syndyka Mateusza Bąkowskiego, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź. Syndyk udziela szczegółowych informacji pod nr tel. 422807988 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży

Wiosniana1
Wiosniana2
Wiosniana3
Wiosniana6
Wiosniana7
Wiosniana4
Wiosniana5

 

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.