Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Sprzedaż wierzytelności przeciwko "UNIBUD" Sp. o.o.

Sygn. akt XIV GUp 38/16  


OGŁOSZENIE


Syndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Budowlanego i Usług Inwestycyjnych "UNIBUD"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
oferuje do sprzedaży wierzytelność – w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:


1. przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność przeciwko "UNIBUD i PARTNERZY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000280141, w kwocie 52.795,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) z odsetkami (ustawowymi od dnia 01.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku oraz ustawowymi w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.03.2016 roku oraz umownymi za opóźnienie w wysokości 2% w skali roku za okres od dnia 1.04.2016 roku do dnia zapłaty), wraz z kosztami procesu w kwocie 1.714,89 zł - stwierdzona tytułem wykonawczym w postaci prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 26 czerwca 2017 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy, w sprawie XIII GNc 2137/17, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku; w odniesieniu do przedmiotowej wierzytelności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Joannę Głowacką - sygn. akt Km 3342/18;

2. cena wywoławcza wynosi 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;

3. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) zł na rachunek bankowy PWBiUI "UNIBUD" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o numerze: 36 1020 3408 0000 4402 0387 5754, prowadzony przez PKO BP Oddział 5 w  Łodzi.

4. kryterium wyboru ofert stanowi wysokość zaoferowanej ceny;

5. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 20 maja 2020 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Syndyk masy upadłości PWBiUI „UNIBUD” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie „UNIBUD - Oferta zakupu wierzytelności”;

6. konkurs ofert prowadzi syndyk;

7. otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez komisję konkursu ofert w biurze syndyka  w terminie do dnia 21 maja 2020 r.

8. ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;    

9. syndyk wyznacza uczestnikowi termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży; Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

10. cena sprzedaży powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży;

11. szczegółowe warunki konkursu ofert określone są w warunkach sprzedaży wierzytelności wyłożonych do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12) oraz na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl (w odpowiedniej zakładce);

12. dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 602 717 066.

 

Do pobrania:

1. Warunki sprzedaży

2. Formularz oferty

3. Tytuł wykonawczy

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.