Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Syndyk sprzeda udział w prawie własności lokalu

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert

udział 1/2 upadłej Marzeny Rybickiej w prawie własności
lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w Łodzi przy ul. Zapolskiej 72A,

dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00282381/8.Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.

Termin składania ofert zakupu upływa 30.11.2019 r.; decyduje data doręczenia oferty.

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem na kopercie „ oferta zakupu udziału 1/2 w prawie własności lokalu nr 25 w Łodzi przy ul. Zapolskiej 72A”, można przesłać listem poleconym na adres: syndyk Henryk Milas, Pustkowa Góra nr 77, 95-073 Grotniki
albo wręczyć syndykowi, po wcześniejszym umówieniu spotkania.


Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto masy upadłości o numerze 43 2490 0005 0000 4000 7262 9957 z dopiskiem „wadium za zakup udziału 1/2 w prawie własności lokalu nr 25 w Łodzi
przy ul. Zapolskiej 72A”.
Pisemne oferty powinne zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta, oferowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży. Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem.
Oferty powinny być składane w języku polskim. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań lub które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Ocena i wybór ofert nastąpi w dniu 02.12.2019 r. o godz. 16 w mieszkaniu w Łodzi przy ul. Zapolskiej 72A.

Syndyk może przeprowadzić z oferentami dodatkowe negocjacje dotyczące ceny w przypadku równorzędności ofert lub w przypadku gdy w ocenie syndyka możliwe jest uzyskanie wyższej ceny od zaoferowanych.
Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Mieszkanie można oglądać po uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 511447534.

Informacje o Konkursie ofert udziela syndyk pod numerem tel. 501504899, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu ofert

 

Budynek-ul-Zapolskiej-72A
pokoj1-1
pokoj1-2

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.