Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Sprzedaż nieruchomości - Gowarzów w gminie Gidle

OGŁOSZENIE

 

 1. Syndyk masy upadłości Renaty Bareła jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi  Gowarzów w gminie Gidle, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 121/1, 121/2 o łącznej powierzchni 0,4100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1R/00066266/9  w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:
 2. Cena wywoławcza 53 500,00 zł
 3. Pisemne oferty  w języku polskim  w zamkniętych  kopertach  mogą być składane w terminie do 27 marca 2019 r. godz. 16.00  na adres: Syndyk masy upadłości Renaty Bareła w upadłości likwidacyjnej  w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie  „Oferta zakupu nieruchomości Gowarzów  ". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
 4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi, prowadzony dla syndyka  Barbara Petryniak-Sidowska 90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 82 1020 3408 0000 4302 0409 4389
 5. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności
 6. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu
  nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)
 7. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.
 8. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 28 marca  2019 r. o godz. 12.00
 10. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;
 11. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
 12. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;
 13. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
 14. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę ;
 15. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
 16. Regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym.
 17. Przedmiot przetargu można oglądać w  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem kontakt nr tel. 602 717 066.

 

Do pobrania:

1. Regulamin Sprzedaży

2. Wzór Oferty

 

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.