Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Zapraszamy do wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania pod numerem 605 895 556           

Działki zabudowane w Konstantynowie Łódzkim

OGŁOSZENIE


1. Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Konstantynowie Łódzkim  przy ul. Działkowej 29 i 29a, obejmującej działki nr 29/1, 29/4, 29/2; dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1P/ 00041396/ 8 oraz LD1P/00019382/4.

2. Cena wywoławcza 643 000,00 zł.

3. Pisemne  oferty  w języku polskim  w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 3 kwietnia 2024. do godz. 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości przy ul. Działkowej” . Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Powinno zostać wpłacone i zaksięgowane na rachunek bankowy: syndyk Barbara Petryniak-Sidowska syndyk Barbara Petryniak-Sidowska 50 1020 3408 0000 4102 0400 6987 najpóźniej  w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

6. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

7. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 4 kwietnia 2024r.  o godz. 12.00. Z komisyjnego otwarcia ofert syndyk sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

8. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

10. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

11. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

12. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

13. Regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym.

14. Kontakt  tel. 602 717 066, 665 685 435. Szczegóły na upadlosci.sidowski.com.pl

 

Do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży

2. Operat szacunkowy

3. Formularz oferty

 

konstantynow2
konstantynow1
konstantynow

 

 

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.