Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Nieruchomości w Łasku

Sygn. akt XIV GRs 1/19


OGŁOSZENIE


Zarządca KASTOR Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy sanacyjnej

– na następujących warunkach:

 

1. Przedmiotem sprzedaży są:

1.1. zabudowana nieruchomość, składająca się z działek oznaczonych numerami 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/28, 55/29, 55/30, 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 2,3043 ha, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4 – oferowana do sprzedaży jako całość;

1.2. oferowane do sprzedaży łącznie:

1.2.1. działka gruntu oznaczona numerem 55/22, o powierzchni 161 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 32,30 m2 (MAGAZYNEK), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 10/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;

1.2.2. działka gruntu oznaczona numerem 55/23, o powierzchni 3 082 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 141,00 m2 (KOTŁOWNIA) oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 127,50 m2 (BUDYNEK GOSPODARCZY), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 172/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6 219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;

1.2.3. działka gruntu oznaczona numerem 55/28, o powierzchni 680 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 256,33 m2 (BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 75/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;

1.3. oferowane do sprzedaży łącznie:

1.3.1. działka gruntu oznaczona numerem 55/25, o powierzchni 583 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 508,21 m2 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/25), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 336/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;

1.3.2. działka gruntu oznaczona numerem 55/26, o powierzchni 1 187 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 1 076,52 m2 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/26), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 713/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;

1.4. oferowane do sprzedaży oddzielnie:

1.4.1. działka gruntu oznaczona numerem 55/24, o powierzchni 1 207 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 1 066,68 m2 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/24), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 707/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;

1.4.2. niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 55/29, o powierzchni 1 501 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 49/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4;

1.4.3. działka gruntu oznaczona numerem 55/30, o powierzchni 463 m2, położona w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, zabudowana budynkiem biurowym (posiadającym 3 kondygnacje nadziemne) o powierzchni użytkowej 1 200,00 m2 (BIUROWIEC), wchodząca w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4, wraz z udziałem w wysokości 1002/6219 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 55/32, o powierzchni 6.219 m2, położonej w Łasku, przy ul. Przemysłowej 12, gmina Łask, województwo łódzkie, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej, wchodzącej w skład większej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00029982/4.

2. Cena wywoławcza wynosi:

2.1. dla zabudowanej nieruchomości, opisanej w pkt 1.1. oferowanej do sprzedaży w całości 8.090.000,00 złotych netto;

2.2. dla następujących nieruchomości oferowanych do sprzedaży łącznie zgodnie z pkt 1.2:

2.2.1. DZ. 55/22 (MAGAZYNEK) wraz z udziałem w wysokości 10/6219 części w działce drogowej;

2.2.2. DZ. 55/23 (KOTŁOWNIA I BUDYNEK GOSPODARCZY) wraz z udziałem w wysokości 172/6219 części w działce drogowej;

2.2.3. DZ. 55/28 (BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY) wraz z udziałem w wysokości 75/6219 części w działce drogowej;

- 334.723,11 złotych netto (w tym: cena DZ. 55/22 wynosi 12.500,00 zł, cena DZ. 55/23 wynosi 217.500,00 zł, cena DZ. 55/28 wynosi 95.000,00 zł, a cena udziału w drodze wynosi 9.723,11 zł netto);

2.3. dla następujących nieruchomości oferowanych do sprzedaży łącznie zgodnie z pkt 1.3:

2.3.1. DZ. 55/25 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/25) wraz z udziałem w wysokości 336/6219 części w działce drogowej:
2.3.2. DZ. 55/26 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/26) wraz z udziałem w wysokości 713/6219 części w działce drogowej;

- 1.364.640,36 złotych netto (w tym: cena DZ. 55/25 wynosi 425 000,00 zł, cena DZ. 55/26 wynosi 900 000,00 zł, a cena udziału w drodze wynosi 39 640,36 zł netto);

2.4. dla następujących nieruchomości oferowanych do sprzedaży oddzielnie zgodnie z pkt 1.4:

2.4.1. DZ. 55/24 (CZĘŚĆ MAGAZYNU GŁÓWNEGO na działce 55/24) wraz z udziałem w wysokości 707/6219 części w działce drogowej: 919 201,15 złotych netto (w tym cena DZ. 55/24 wynosi 892 500,00 zł netto, a cena udziału w drodze wynosi 26 701,15 zł netto);

2.4.2. DZ. 55/29 (NIEZABUDOWANA) wraz z udziałem w wysokości 49/6219 części w działce drogowej: 64 369,83 złotych netto (w tym cena DZ. 55/29 wynosi 62 500,00 zł netto, a cena udziału w drodze wynosi 1 869,83 zł netto);

2.4.3. DZ. 55/30 (BIUROWIEC) wraz z udziałem w wysokości 1002/6219 części w działce drogowej: 1 302 845,32 złotych netto (w tym cena DZ. 55/30 wynosi 1 265 000,00 zł netto, a cena udziału w drodze wynosi 37 85,32 zł netto).

3. W przypadku złożenia przynajmniej jednej ważnej oferty, dotyczącej nieruchomości, o której mowa w pkt 1.1. jako całości, która zostanie przyjęta przez zarządcę, oferty złożone na części nieruchomości (opisane w pkt 1.2.-1.4.) nie będą brane pod uwagę.

4. Przystępujący do konkursu ofert powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej (po zaokrągleniu w dół do pełnego złotego), na rachunek bankowy masy sanacyjnej o numerze: 02 9263 0000 0500 0470 2005 0001 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Wybór ofert dokonywany będzie w dwóch etapach:

a. w pierwszym etapie – do dnia 10 września 2020 roku do godziny 16.00 – konkurs ofert – kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na ten sam przedmiot syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę;

b. w etapie drugim – od dnia 14 września 2020 roku do dnia 25 września 2020 roku – jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony w etapie pierwszym – nieruchomości będą oferowane do sprzedaży w cenie wywoławczej. O pierwszeństwie oferty decyduje czas jej złożenia.

6. W pierwszym etapie, pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10 września 2020 roku do godziny 16.00 na adres: Zarządca KASTOR Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie "Oferta zakupu nieruchomości - Kastor" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

7. Oferty składane w drugim etapie powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym dla ofert składanych w pierwszym etapie, z tym zastrzeżeniem, że proponowaną cenę stanowi cena wywołania a oferty będą przyjmowane od dnia 14 września 2020 roku do dnia 25 września 2020 roku. Oferty te nie muszą być złożone w zaklejonej kopercie.

8. Sprzedaż prowadzi zarządca wyznaczony przez Sąd na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza.

9. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; Zarządca nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty. Odmowa przyjęcia oferty nie wymaga uzasadnienia.

10. Zarządca zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty.

11. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy sanacyjnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

12. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy sanacyjnej KASTOR Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku.

13. Warunki sprzedaży zostały wyłożone do wglądu w biurze zarządcy, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/kastor

14. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 502796311, 602444028, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Do pobrania:

1. Operat Szacunkowy

kastor-1a
kastor-5
kastor-3
kastor-7
kastor-6
kastor-4
kastor-2
kastor-1

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.