Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Zapraszamy do wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania pod numerem 605 895 556           

Działka, dom jednorodzinny i garaż - Łódź, ul. Łucznicza

Sygn. akt XIV GUp 262/21


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Marii Janowskiej
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci:

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 79/2
w Łodzi przy ul. Łuczniczej 24A, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie bliźniaczej i budynkiem garażowym,

dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00114971/3,

za cenę nie niższą niż 644.100,00 zł
(sześćset czterdzieści cztery tysiące sto złotych), tj. za cenę stanowiącą 75% wartości oszacowania.

 

Pisemne oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć w zaklejonej kopercie z czytelną adnotacją „XIV GUp 262/21 – oferta nabycia nieruchomości” osobiście w Kancelarii syndyka lub przesyłką pocztową na adres: Syndyk masy upadłości Mateusz Bąkowski, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku, godz. 15.00. Za datę wpływu oferty uznaje się datę jej doręczenia syndykowi. Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej, tj. 64.410 zł. Wadium powinno być wpłacone na rachunek masy upadłości o numerze 50 1930 1464 2360 0354 8084 0007 z dopiskiem: „XVI GUp 262/21 - konkurs ofert” w terminie zakreślonym do dnia składania ofert.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 15 grudnia 2023 roku o godz. 15:00.

Operat szacunkowy Nieruchomości i Regulamin sprzedaży znajdują się do wglądu w Kancelarii syndyka Mateusza Bąkowskiego, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź. Syndyk udziela szczegółowych informacji pod nr tel. 422807988 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Do pobrania:

1. Regulamin Sprzedaży

2. Wzór oferty

IMG8437---gowne
IMG8401
IMG8407
IMG8435
IMG8402
IMG8404

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.