Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Sprzedaż budynku biurowo - produkcyjnego w Wieluniu

 

Syndyk masy upadłości
Spółdzielni Inwalidów „PRZYSZŁOŚĆ” w Wieluniu


oferuje do sprzedaży z wolnej ręki 375500/462235 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1W/00033932/9.

Przedmiot sprzedaży stanowi wyodrębnioną cześć nieruchomości położonej w Wieluniu
przy ul. Szkolnej 5.


Pisemne oferty powinny zawierać:

1. firmę i siedzibę (imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej) oferenta wraz z nr telefonu kontaktowego,

2. proponowaną cenę nie niższą od wywoławczej, sposób i termin jej uiszczenia, dowód wpłaty wadium w kwocie 50 000,- złotych na rachunek bankowy 21 9263 0000 0980 0650 2013 0001.

3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnymi technicznym nieruchomości,

5. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,

6. dokumenty potwierdzające możliwość zapłaty zaoferowanej ceny,

7. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a  jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji,

8. w przypadku równorzędności ofert (różnica w oferowanej cenie netto mniejsza niż 10 000,-zł) syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej aukcji z udziałem oferentów, którzy złożą oferty równorzędne.


Z regulaminem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się w siedzibie upadłego w Wieluniu przy ul. Szkolnej 5 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00. W tym czasie można również oglądać nieruchomość.
Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” do godz. 15.00 dnia 17 lipca 2019 r. na adres: Kancelaria syndyka, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz (Biuro Archiwum Sieradzkiego „ARCHIWISTA” Sp. z o.o. w Sieradzu). Oferty które wpłyną po  terminie nie będą rozpatrywane.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii syndyka w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 10.00. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert na każdym jego etapie bez konieczności podania uzasadnienia.

 

Przyszlosc1
Przyszlosc2

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.