Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Opel Corsa 2006 r.

Bartosz Zacharek - Syndyk masy upadłości
ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Corsa,
rok prod. 2006, nr rej. EL983UH, nr ident. W0L0SDL0876021361, przebieg 190 000 km


Cena wywoławcza wynosi 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).
W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wyposażone w zdolność prawną.

Liczba oferentów nie jest ograniczona.

W konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) syndyk i sędzia komisarz,
b) upadły,
c) osoby będące wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem osób wymienionych w pkt a) i b), jak również osoby pozostające z nimi w bliskim stosunku,
d) oferenci, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji albo toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.

Pisemne oferty powinny zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta;
b) telefon kontaktowy lub inne dane do kontaktu,
c) oferowaną cenę nabycia, wyrażoną w konkretnej kwocie pieniężnej,
d) podpis oferenta.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent :
a) zapoznał się oraz o przyjął warunki Regulaminu konkursu
b) nie należy do kręgu podmiotów:
       a) syndyk i sędzia komisarz,
       b) upadły,
       c) osoby będące wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem osób wymienionych w pkt a) i b), jak również osoby pozostające z nimi
           w bliskim stosunku,

       d) oferenci, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji albo toczy się wobec nich postępowanie
           upadłościowe lub restrukturyzacyjne,

c) zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na 
    wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

d) zapłaci oferowaną cenę najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży,
e) zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
f) wyraża zgodę na zamieszczenie postanowień pkt. c) - d) w umowie.
Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z napisem: „OFERTA ZAKUPU RUCHOMOŚCI”.
Oferty należy składać na piśmie w Kancelarii syndyka Bartosza Zacharka w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, lok. nr 412 w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. lub wysyłać na ten adres. O ważnym złożeniu oferty decyduje data jej doręczenia do syndyka bądź data bezpośredniego złożenia w kancelarii syndyka.
Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty. Każda kolejna oferta tego samego oferenta podlega odrzuceniu.
Przystępujący do konkursu ofert ma obowiązek wpłacić wadium na rachunek masy upadłości nr 82 1020 3408 0000 4202 0434 6250 w wysokości 10% ceny wywoławczej (300,00 zł). Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży w przypadku uczestnika, który wygrał konkurs. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników podlegają zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.
Kontakt: syndyk 506 377 604.                
Bartosz Zacharek, syndyk.

Do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Ofert

IMG20190320082445671HDR
IMG20190320082406830HDR
IMG20190320082424944HDR

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.