Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

NIEWIADÓW S.A. - sprzedaż Zakładu Produkcji Specjalnej

OBWIESZCZENIE


I.    Syndyk masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów

zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci Zakładu Produkcji Specjalnej,

 

w skład której wchodzą:
1.  prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerami działek:
    1230/16, 1230/17 o łącznej powierzchni 02ha73a20m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim 
    prowadzona jest księga wieczysta nr KW PT1T/00063270/1, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości
    budynków
i budowli,

2. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerami działek:
    1230/76, 1230/77 oraz 1230/53, o łącznej powierzchni 00ha35a54m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie
    Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr KW PT1T/00065241/3, wraz z prawem własności znajdujących się na tej
    nieruchomości budynków
i budowli,

3. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki:
    1230/82 o powierzchni 00ha16a43m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga 
    wieczysta nr KW PT1T/00066179/4, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków i budowli,

4. udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów,
    oznaczonej numerem działki 1230/81 o powierzchni 00ha03a16m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim
   prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00072099/4, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budowli,

5. udział wynoszący 1361/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej
    numerem działki 1230/60, o powierzchni 1ha17a27m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona
    jest księga wieczysta nr PT1T/00069064/6,

6. pozostałe środki trwałe w postaci urządzeń, maszyn i narzędzi wymienionych w spisie znajdującym się w siedzibie upadłego,

7. wszelkie prawa do całości posiadanej przez upadłego dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji zbrojeniowej
    wykonywanej w ZSP NIEWIADÓW S.A. wraz z autorskimi prawami niemajątkowymi i majątkowymi przysługującymi upadłemu,

8. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Syndyka umów dotyczących produkcji zbrojeniowej wykonywanej
    przez ZSP NIEWIADÓW S.A. – w zakresie niewykonanym do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność zorganizowanej części
    przedsiębiorstwa,

9. enumeratywnie wymienione w regulaminie przetargu wierzytelności o zwrot kaucji pieniężnych lub przedpłat w łącznej kwocie
    2.245.200,00 zł

II.    Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych składników majątkowych, w związku z czym oferty zakupu poszczególnych składników nie będą rozpatrywane. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

III.  Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, które legitymują się ważną w chwili rozstrzygnięcia przetargu koncesją MSWiA na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

IV.    Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim, które winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 5 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00 na adres: Syndyk masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49, z czytelnym napisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – Zakład Produkcji Specjalnej". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Szczegółowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisemne oferty zostały określone w Regulaminie przetargu oraz w treści postanowienia sędziego komisarza z dnia 28 stycznia 2019 r. sygn. akt V GUp2/11.

V.    Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem odrzucenia jego oferty, najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2019 r. wpłacić wadium w kwocie 400.000,00 (czterysta tysięcy złotych) na rachunek

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 15 1500 1605 1216 0003 6207 0000

Przy ocenie terminu wpłacenia wadium decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości.

VI.    Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.40 w sali numer XIII w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5 (nowy budynek).

VII.   Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny.

VIII. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu ustalony przez syndyka, zatwierdzony postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 28.01.2019 r. w sprawie V GUp 2/11, wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49 oraz w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych
i Naprawczych, ul. Słowackiego 5.


IX.  Z przedmiotem przetargu i jego zakresem rzeczowym, a także ze szczegółowym spisem składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa można zapoznać się w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem po numerami telefonu: 504-298-235, 602-243-501. W tym samym terminie, po wcześniejszym umówieniu się, Syndyk udziela także szczegółowych informacji na temat zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem przetargu.

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.