Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Zapraszamy do wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania pod numerem 605 895 556           

Lokal mieszkalny w Łodzi, ul. Hetmańska 8 - udział 1/2

Sygn. akt LD1M/GUp/4/2022


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


Syndyk masy upadłości Jacka Tronczyńskiego ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci:

udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 23 przy ul. Hetmańskiej nr 8 w Łodzi o pow. 55,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 1,66 m2 i udziałem w wysokości 5747/343947 w częściach wspólnych budynku
i współwłasności działki gruntu, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00272332/7,


za cenę nie niższą niż 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. za cenę stanowiącą 100% wartości oszacowania.

Pisemne oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć w zaklejonej kopercie z czytelną adnotacją „LD1M/GUp/4/2022 – oferta nabycia nieruchomości nr 2.1” osobiście w Kancelarii syndyka lub przesyłką pocztową na adres: Syndyk masy upadłości Mateusz Bąkowski, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź w terminie do dnia 11 grudnia 2023 roku, godz. 15:00. Za datę wpływu oferty uznaje się datę jej doręczenia syndykowi. Wyłącznym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena. Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej, tj. 22.500 zł. Wadium powinno być wpłacone na rachunek masy upadłości o numerze 61 1140 2004 0000 3602 8259 3727 z dopiskiem: „LD1M/GUp/4/2022 - konkurs ofert nr 2.1” w terminie zakreślonym do dnia składania ofert.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 15:30.

Operat szacunkowy Nieruchomości i Regulamin sprzedaży znajdują się do wglądu w Kancelarii syndyka Mateusza Bąkowskiego, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź. Syndyk udziela szczegółowych informacji pod nr tel. 422807988 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży

 

Hetmaska1
Hetmaska3
Hetmaska4
Hetmaska5
Hetmaska6
Hetmaska2

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.