Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Działka gruntu w Kwiatkowicach, gmina Wodzierady

 

OGŁOSZENIE


Syndyk masy upadłości Macieja Misiewicza
jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
zaprasza do składania ofert na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Kwiatkowicach,
gmina Wodzierady, działka gruntu o numerze 396/2 o powierzchni 0,7288 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1L/00044560/1 w drodze konkursu ofert

na następujących warunkach:

1.   Cena wywoławcza 137 000 zł.
2.   Pisemne  oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 25 września 2019 r.
      do godz. 16.00
na adres: Syndyk masy upadłości Macieja Misiewicza w  upadłości likwidacyjnej  w Łodzi, adwokat       
      Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie
      „Oferta zakupu  lokalu ". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

3.   Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny
      wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi,  prowadzony dla syndyk Barbara Petryniak-Sidowska
      90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 44 1020 3408 0000 4102 0434 4073

4.   Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
      posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

5.   Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr
      167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)

6.   Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.
7.   Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez 
      wyboru którejkolwiek z ofert.

8.   Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza  2 lok 12 w dniu
      26 września 2019 r. o godz. 12.00

9.   Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;
10. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
11. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;
12. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
13. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę ;
14. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej
      w dniu zawarcia umowy;

15. Regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy
      Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym.

16. Przedmiot przetargu można oglądać w  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontakt nr tel. 509 477 050, 602 717 066.
      Szczegóły na: upadlosci.sidowski.com.pl

 

Do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży

2. Wzór oferty

3. Operat szacunkowy

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.