Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Budynek mieszkalny oraz gospodarczo-garażowy w Zgierzu

OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTSyndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. XIV GUp 182/20
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w trybie sprzedaży z wolnej ręki.


I.
Przedmiotem konkursu jest wchodząca w skład masy upadłości nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 222,29 m2 wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni 81,00 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 105, na działce nr 195/1 o powierzchni 559 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1G/0007411/4
dalej zwana Nieruchomością.

II.
Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości oszacowania i wynosi 429 000 zł (słownie:czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy zł). Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Kancelarii Syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź

III.
Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” oraz przez nośniki elektroniczne w terminie do dnia 26.07.2021 r. na adres biura syndyka:
Kancelaria Syndyka Tadeusza Kamińskiego, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź
Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Oferty ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.

Każda oferta powinna zawierać:

1) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, adres za-mieszkania oferenta, lub nazwę i siedzibę firmy oferenta
2) proponowaną cenę , sposób i termin jej uiszczenia
3) dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości podany w ogłoszeniu
4) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości,
6) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.

W przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi oferta winna zawierać aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę która podpisała ofertę , a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.
W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać dane wszystkich osób składających ofertę, określić rodzaj współwłasności, a przy współwłasności ułamkowej również wysokość udziału we współwłasności.

Warunkiem udziału w przetargu, pod rygorem odrzucenia oferty,  jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
42 900 zł (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset zł) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości:  

Santander Bank Polska nr 20 1090 2590 0000 0001 4665 6944;

Termin na składanie ofert i wpłatę wadium upływa dnia 26.07.2021r. o godzinie 15.00.

V.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 27.07.2021r. o godzinie 15.00 na posiedzeniu jawnym w kancelarii syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź.
Termin otwarcia ofert może ulec zmianie.

Do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży

zgierz1

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.