Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Budynek mieszkalny, Łódź ul. Kołowa 14 - sprzedaż 1/2 udziału

OGŁOSZENIE


1. Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż udziału ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym posiadającym 6 izb, kubaturę 685 m3,  położonej w Łodzi przy ul. Kołowej 14, obejmującej działkę gruntu nr 98/1 o powierzchni 0,0443 ha, obręb geodezyjny G-15, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00066418/7 w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:

2. Cena wywoławcza 131 250  zł

3. Pisemne  oferty  w języku polskim  w zamkniętych  kopertach  mogą być   składane w terminie do 25 lutego 2019 r.  na adres: Syndyk masy upadłości, Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie  „Oferta zakupu Nieruchomości Kołowa 14 ". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi,  prowadzony dla syndyka  Barbara Petryniak-Sidowska 90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 50 1020 3408 0000 4102 0400 6987

5. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

6. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)

7. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.

8. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza  2 lok 12 w   dniu 26 lutego 2019 r.  o godz. 12.00

10. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;

11. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

12. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;

13. uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

14. wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę ;

15. cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy;

16. regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym www.upadlosci.sidowski.com.pl

17. przedmiot przetargu można oglądać w  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontakt nr tel.519 628 903, 602 717 066.
 
Do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży

2. Wzór oferty

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.