Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Budynek mieszkalny, Łódź ul. Kołowa 14 - sprzedaż 1/2 udziału

OGŁOSZENIE  1. Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania    
      ofert
na sprzedaż udziału ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym posiadającym 6 izb,
      kubaturę 685 m3,  położonej w Łodzi przy ul. Kołowej 14, obejmującej działkę gruntu nr 98/1 o powierzchni 0,0443 ha,
      obręb geodezyjny G-15, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
      księgę wieczystą KW nr LD1M/00066418/7 w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:


  2. Cena wywoławcza 91 875 zł


  3. Pisemne oferty  w języku polskim  w zamkniętych  kopertach  mogą być   składane w terminie do 10 czerwca 2019 r.  na 
      adres: Syndyk masy upadłości, Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na 
      kopercie „Oferta zakupu Nieruchomości Kołowa 14 ". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.


  4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny 
      wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi,  prowadzony dla syndyka  Barbara Petryniak-Sidowska 
      90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 50 1020 3408 0000 4102 0400 6987


  5. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne  
      posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.


  6. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr   
      167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)


  7. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.


  8. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez   
      wyboru którejkolwiek z ofert.


  9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza  2 lok 12 w dniu 11 
      czerwca 2019 r. o godz. 12.00


10. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;


11. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;


12. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;


13. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;


14. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę ;


15. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej
      w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy;


16. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy
      Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym www.upadlosci.sidowski.com.pl


17. Przedmiot przetargu można oglądać w  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  kontakt nr tel. 519 628 903, 602 717 066.

 
Do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży

2. Wzór oferty

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.