Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Zapraszamy do wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania pod numerem 605 895 556           

Mieszkanie 32,97 m2 - Łódź, ul. Aleksandrowska

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 z póź. zm.) oraz stosownego zezwolenia Sędziego-Komisarza, syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Komorowskiego przeprowadzi sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert  nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości:


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20
zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 28 o powierzchni użytkowej 32,97 m2

wchodzącego w skład masy upadłości Adama Komorowskiego, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi , XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00199262/9


Za cenę  nie niższą niż: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)


Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 24 marca 2022 roku do godz. 15.00 na adres: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości", (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 16 000,00 zł ( szesnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości: SANTANDER Bank Polska S.A. numer 83 1090 2590 0000 0001 4665 6877  

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź /możliwość przesłania drogą elektroniczną/.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku o godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Aleksandra 24/26/26G w Łodzi. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 602 243 501 i adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSC06101
DSC06102
DSC06103
DSC06099

 

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.