Google Plus    facebook   Odwiedź nas     telefon +48 42 631 90 64   telefon +48 605 046 765   telefon +48 605 895 556  

Zapraszamy do wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania pod numerem 605 895 556           

Nieruchomość - lokal mieszkalny - w Aleksandrowie Łódzkim


OGŁOSZENIE1. Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Aleksandrowie Łódzkim, przy ulicy Kilińskiego 26 m 33, o powierzchni użytkowej  35,73 m 2, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW o nr LD1G/00090262/9

2. Cena wywoławcza 183 200,00 zł.

3. Pisemne  oferty  w języku polskim  w zamkniętych kopertach  mogą być   składane w terminie do 2 kwietnia 2024. do godz. 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego” . Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Powinno zostać wpłacone i zaksięgowane na rachunek bankowy: syndyk Barbara Petryniak-Sidowska syndyk Barbara Petryniak-Sidowska  34 1020 3408 0000 4702 0508 9307 najpóźniej  w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

6. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

7. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza  2 lok 12 w dniu 3 kwietnia 2024r.  o godz. 12.00. Z komisyjnego otwarcia ofert syndyk sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

8. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

10. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

11. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

12. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

13. Regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12  oraz na portalu internetowym.

14. Kontakt  tel.  602 717 066, 667 349 363. Szczegóły na upadlosci.sidowski.com.pl


Do pobrania:
1. Regulamin Sprzedaży
2. Operat szacunkowy nieruchomości
3. Formularz oferty

aleksandrow1
aleksandrow2
aleksandrow3
aleksandrow4
aleksandrow5

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Telefon (+48) 42 631 90 64
gsm: 605 046 765, 605 895 556
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.